VietNamReport  |  Vnr500  |  Fast500  |  V1000  |  VEF  |  Vietnammonitor

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 1
Giám đốc/Tổng giám đốc: Nguyễn Doãn Liêm
Mã số thuế: 0100108536
Điện thoại: 04-36648104
Số máy Fax: 04-38641366
Địa chỉ: 356A Đường Giải Phóng-Phường Phương Liệt-Quận Thanh Xuân-Thành phố Hà Nội
Email: admin@cpc1.com.vn
Trang chủ: http://www.cpc1.com.vn/