BẢNG XẾP HẠNG V1000

Top 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Bảng Xếp hạng V1000 – Bảng Xếp hạng Top 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam – dựa trên kết quả xử lý và kiểm chứng dữ liệu độc lập của Công ty Vietnam Report, được công bố thường niên từ năm 2010 bởi Báo VietNamNet, với sự phối hợp của Tạp chí Thuế – Tổng Cục Thuế cùng hội đồng chuyên gia cố vấn là các chuyên gia tư vấn độc lập trong và ngoài nước.

SỨ MỆNH:

” BẢNG XẾP HẠNG V1000 NHẰM GHI NHẬN VÀ TÔN VINH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ KẾT QUẢ KINH DOANH TỐT, TUÂN THỦ LUẬT PHÁP, CHÍNH SÁCH VỀ THUẾ VÀ ĐÓNG GÓP THUẾ THU NHẬP LỚN NHẤT TRONG BA NĂM LIÊN TIẾP CHO NGÂN SÁCH QUỐC GIA VIỆT NAM. ”

MỤC ĐÍCH

Phát triển Bảng Xếp hạng V1000 – Bảng xếp hạng Top 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam – trở thành biểu tượng có uy tín và được tôn vinh trên tầm quốc gia và quốc tế. Các doanh nghiệp được xếp hạng trong Bảng Xếp hạng V1000 có quyền tự hào chính đáng về những nỗ lực, thành tích và sự cống hiến đã được ghi nhận của doanh nghiệp mình đối với ngân sách quốc gia và xã hội.

Đảm bảo nguyên tắc khách quan, độc lập và khoa học khi xây dựng và xếp hạng doanh nghiệp thuộc V1000. Doanh nghiệp không phải nộp bất kỳ một khoản phí nào để được vào bảng xếp hạng V1000.

+++++ + Khách quan và độc lập: kViệc điều tra dữ liệu, nghiên cứu và công bố Bảng xếp hạng V1000 được tiến hành độc lập bởi Ban Tổ chức, với sự phối hợp của Tạp chí Thuế – Tổng Cục Thuế. Ban Tổ chức không chấp nhận hồ sơ đăng ký và tham gia chương trình trực tiếp từ các doanh nghiệp.

+++++ + Khoa học và theo chuẩn mực quốc tế: Phương pháp luận xếp hạng tuân thủ theo chuẩn mực quốc tế của các bảng xếp hạng tương tự trên thế giới.

Ghi nhận, quảng bá, tôn vinh thành tích và sự cống hiến xứng đángcủa các doanh nghiệp thuộc Bảng Xếp hạng V1000 – nền tảng chiến lược của nguồn thu ngân sách quốc gia – qua các chương trình truyền thông và các kênh truyền thông đa dạng. Qua đó, giúp các doanh nghiệp V1000 có vị thế và hình ảnh xứng đáng, được ghi nhận bởi cộng đồng, xã hội, cơ quan quản lý nhà nước cùng các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Quảng bá và tôn vinh thương hiệu của các doanh nghiệp thuộc Bảng Xếp hạng V1000 tới cộng đồng các nhà đầu tư, kinh doanh và người tiêu dùng trong nước và quốc tế, đặc biệt là các thị trường Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU và Đông Á (Nhật Bản, Hàn Quốc…)

Kết nối kinh doanh và đầu tư giữa cộng đồng doanh nghiệp V1000 với cộng đồng nhà đầu tư, kinh doanh trong và ngoài nước, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc Câu lạc bộ VNR500 – Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Hỗ trợ các doanh nghiệp Bảng Xếp hạng V1000xây dựng và thực hiện những chuẩn mực trong quản trị kinh doanh, cũng như việc thực hành tuân thủ các chính sách, pháp luật về thuế và cam kết đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội và cộng đồng.