Những doanh nghiệp nào nộp thuế nhiều nhất năm 2011?

(DĐDN) Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp với báo VietNamNet và Tạp chí Thuế – Tổng cục Thuế vừa chính thức công bố bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam năm 2011 (V1000).

(DĐDN) Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp với báo VietNamNet và Tạp chí Thuế – Tổng cục Thuế vừa chính thức công bố bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam năm 2011 (V1000). Theo đó, đứng đầu bảng là Tập đoàn Công nghiệp bưu chính viễn thông VN, tiếp theo là Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí, Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro, Tập đoàn Dầu khí VN, Viettel… Cũng theo bảng xếp hạng này, 100 doanh nghiệp đóng góp nhiều thuế nhất trong bảng V1000 chiếm tới 72,42% lượng thuế thu được từ 1000 doanh nghiệp trong bảng. Và Top 200 doanh nghiệp đầu tiên chiếm tới 81,86% tổng lượng thuế trong bảng xếp hạng. Trong top 10 doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất năm 2011 đều thuộc về các doanh nghiệp Nhà nước, với phần đóng góp thuế tăng gấp đôi, từ 25.772 tỷ đồng năm 2010 lên đến 64.847 tỷ.

Có khoảng 16,3% doanh nghiệp mới xuất hiện trong bảng xếp hạng năm 2011. Trong số các doanh nghiệp mới này, chủ yếu là các DN thuộc khối Nhà nước và tư nhân, chiếm tỷ lệ lần lượt là 42,9% và 31,3%. Số doanh nghiệp mới thuộc khu vực FDI chiếm khoảng 25,8%.

V1000 năm nay cũng đánh dấu sự bứt phá mạnh mẽ của các doanh nghiệp FDI, khi phần thuế đóng góp của khối này tăng gần gấp đôi, lên gần 40.000 tỷ đồng. Trong khi đó, tỷ trọng của khối tư nhân giảm nhẹ từ 20.62% xuống 17.80%, cho thấy các doanh nghiệp tư nhân dễ bị tổn thương khi môi trường kinh doanh thay đổi.

Nguồn: enternews.vn

Rate this post