Tìm hiểu lịch sử dựng nước Văn Lang của vua Hùng

Nước Văn Lang là nhà nước đầu tiên của Việt Nam. Tuy còn ở hình thức sơ khai và sự phân hoá xã hội chưa sâu sắc nhưng đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, mở đầu thời đại dựng nước và giữ nước của dân tộc. Dưới đây, bài viết xin chia sẻ một vài nét tiêu biểu về lịch sử dụng nước Văn Lang của vua Hùng.

Mục Lục

1. Đôi nét về thời đại vua Hùng

Trước khi tìm hiểu lịch sử dựng nướ Văn Lang của vua Hùng, hãy cùng tìm hiểu đôi nét về thời đại Hùng Vương.Thời đại Hùng Vương gồm 18 triều đại, tức 18 chi, kéo dàu 2581 năm. Chi Hùng Vương đầu tiên là Chi Cán có hiệu vua Kinh Dương Vương húy là Lộc Tục.

Thời đại Hùng Vương giữ một ý nghĩa quan trọng trong lịch sử. Đây là thời đại hình thành nên những giá trị về văn hóa , trở thành những hằng số trong tiến trình phát triển của dân tộc Việt Nam.

Những kết quả nghiên cứu về thời đại Hùng Vương đã góp phần chứng minh một sự thật lịch sử rằng mọi người dân sinh sống trên mảnh đất Việt Nam đều có chung một nguồn cội, rằng chúng ta đều là dòng giống con Lạc cháu Hồng và dòng máu Lạc Hồng luôn chảy trong huyết quản của mỗi người dân đất Việt. Đây cũng được xem là yếu tố quan trọng hàng đầu giúp gắn kết toàn dân tộc thành một khối thống nhất, đưa đất nước vượt qua muôn vàn thử thách để phát triển ngày một mạnh giàu.

2. Lịch sử dựng nước Văn Lang của vua Hùng

Lịch sử dựng nước của vua Hùng là thời đại mở đầu dựng nước, xây dựng lên nền móng của đất nước Việt Nam ngày nay. Đây cũng là bước tiếp nối của thời kỳ thị tộc bộ lạc sang thời kỳ có sự phân hóa giai cấp và xuất hiện nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam.

Theo một số ghi chép, vào khoảng thế kỉ VIII-VII TCN, ở vùng đồng bằng ven những sông lớn thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay, đã dần hình thành những bộ lạc lớn, có sự tương đồng về tiếng nói  cũng như phương thức hoạt động kinh tế.

Tìm hiểu lịch sử dựng nước Văn Lang của vua Hùng

“Lịch sử dựng nước” “vua hùng” “văn lang”

Công việc sản xuất ngày càng phát triển, trong các chiềng, chạ, một số người giàu lên, được tôn làm người đứng đầu để trông coi mọi việc, một số người nghèo khổ, phải rơi vào cảnh nô tì.

Cũng vào thời điểm này, xung đột xảy ra không chỉ giữa người Lạc Việt và các tộc khác mà còn giữa các bộ lạc Lạc Việt với nhau. Lúc bấy giờ, tại vùng Gia Ninh (Phú Thọ), có vị thủ lĩnh dùng tài năng khuất phục được các bộ lạc và tự xưng là Hùng Vương, đóng đô ở Bạch Hạc (Phú Thọ), đặt tên nước là Văn Lang.

Những sử liệu cũng cho thấy, thời kỳ đầu dựng nước Văn Lang có 18 đời vua Hùng Vương (năm 2879 tới năm 258 trước Công nguyên) chia làm hai giai đoạn: giai đoạn đầu gồm nhà nước Văn Lang và nhà nước Âu Lạc.

Hùng Vương đầu tiên của nước Văn Lang là Chi Cán có hiệu vua Kinh Dương Vương húy là Lộc Tục , có năm giữ vương quyền là 86 năm  (từ 2879-2794 TCN).Chi thứ hai là Chi Khan hiệu vua là Lạc Long Quân (2793-2525) húy Sùng Lãm lấy con gái vua Đế Lai tên là Âu Cơ.

Các vua Hùng thay nhau làm chủ đất nước đầu tiên của dân Việt (Lạc Việt), tới đời thứ 18 là vua cuối cùng thuộc Chi Quý hiệu Hùng Duệ Vương húy Huệ Lang (408-258 TCN).

3. Một số đặc điểm của nhà nước Văn Lang

Ở giai đoạn mới thành lập, nước Văn Lang thành lập còn rất sơ khai với  bộ máy tổ chức rất đơn giản. Đứng đầu nhà nước là Hùng Vương, ngôi Hùng Vương theo hình thức cha truyền con nối. Về bản chất, có thể hiểu, Hùng Vương chỉ là thủ lĩnh cao nhất trong cộng đồng các bộ lạc được các tù trưởng bộ lạc tôn phục và tuân lệnh.

Tìm hiểu lịch sử dựng nước Văn Lang của vua Hùng

Một số “Lịch sử dựng nước” “vua hùng” “văn lang”

Vì vậy, người đọc có thể thể hiểu là vua Hùng là từ chỉ chức danh của người tù trưởng bộ lạc Văn Lang, bộ lạc lớn mạnh nhất trong tất cả các bộ lạc định cư vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta bấy giờ và cũng là bộ lạc giữ vai trò trung tâm liên kết, tập hợp các bộ lạc khác.

Giai đoạn sau, các bộ lạc liên minh lại đã dẫn đến sự ra đời quốc gia, nhà nước Văn Lang. Hùng Vương trở thành thủ lĩnh của cả liên minh bộ lạc, sau đứng đầu một tổ chức nhà nước sơ khai.

Theo ghi chép sử liệu, nước Văn Lang bao gồm 15 bộ lạc hợp thành, đứng đầu mỗi bộ lạc nhằm giúp việc cho vua Hùng là các Lạc hầu, Lạc tướng hay còn gọi là bộ tướng . Dưới bộ là các công xã nông thôn do già làng cai quản. Bên cạnh già làng có thể có một số người giúp việc, tham gia quản lí công việc chung của xã hội.

Có thẻ thấy, ở thờu kỳ mới thành lập,  nước Văn Lang chỉ là một hình thái nhà nước sơ khai, quan hệ giữa nhà nước với các bộ lạc còn chưa chặt chẽ, điều kiện phân hóa giai cấp chưa thực sự sâu sắc… Thế nhưng, do yêu cầu bức thiết và thường xuyên của công cuộc trị thủy, thủy lợi và chống ngoại xâm đã thúc đẩy cho nhà nước Văn Lang ra đời sớm.

Với những chia sẻ trên, bài viết hi vọng đã đem đến những tin tức hữu ích, giúp người đọc tìm hiểu lịch sử dựng nước Văn Lang của vua Hùng cũng như mô hình nhà nước thời kỳ sơ khai.

Theo Cao đẳng Y Dược TPHCM tổng hợp

4/5 - (326 bình chọn)

admin