Muốn làm ăn tốt, doanh nghiệp cần phải làm đẹp lòng chính quyền.

Pháp luật kinh doanh Việt Nam có nhiều chỗ không nói cho cụ thể, rõ ràng, nếu các quan chức có thiện cảm với doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ có được một quyết định, một cách giải quyết có lợi hơn.

Ở Việt Nam hiện nay, nếu muốn phát triển thành công, lãnh đạo doanh nghiệp cần có quan hệ với chính quyền, cần biết cách vận động hành lang để đảm bảo có được những chính sách, quyết định có lợi cho doanh nghiệp mình trong khuôn khổ pháp luật.

Đồng thời, Chính phủ, các cấp chính quyền cũng thích làm việc trực tiếp với lãnh đạo các doanh nghiệp vì lý do “thể diện” – phải vậy mới đúng tầm và vì lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp sẽ có thể đưa ra ngay những quyết định, đáp ứng ngay những yêu cầu, giải quyết ngay những quyền lợi của các bên liên quan.

Tại sao phải có quan hệ với chính quyền?

Sự thay đổi về chính sách, pháp luật có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí là sống còn đối với các doanh ngiệp. Vì thế lãnh đạo doanh nghiệp không thể ngồi yên đợi chính sách từ phía chính quyền dội xuống mà phải chủ động tham gia tác động vào quá trình hình thành chính sách.

Mối quan hệ với chính quyền được nhìn như một bàn đạp lợi thế trong cuộc chạy đua cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên cùng một thị trường liên quan. Bởi thế, lãnh đạo doanh nghiệp nên dành một lượng thời gian làm việc đáng kể để tập trung vào việc xây dựng, duy trì và củng cố quan hệ tích cực với các cấp chính quyền.

Một trong những lý do giải thích tại sao ở Việt Nam các mối quan hệ có một vai trò hết sức quan trọng là các quy định pháp luật kinh doanh của Việt Nam thường còn khá chung chung, tạo điều kiện cho quan chức tùy nghi giải thích theo ý chí cá nhân.

Ví dụ về việc mối quan hệ có một vai trò “siêu quan trọng” ở Việt Nam là chuyện một doanh nghiệp không có mối quan hệ tốt với các cơ quan công quyền có thể phải mất sáu tháng để xin giấy phép, trong khi đó thì một doanh nghiệp khác có quan hệ tốt có thể chỉ mất có hai tuần.

Vì thế để nhanh chóng về vấn đề thủ tục hánh chính cũng ngư xin giấy phép nhiều doanh nghiệp đã “đi cửa sau” để có lợi cho mình.

BÌNH LUẬN:

Thực tế cho thấy doanh nghiệp muốn phát triển nhanh chóng thì cần phải có mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền. Không phải cứ hối lộ là có mối quan hệ tốt đẹp. Lãnh đạo doanh nghiệp cần nhận thức được tầm quan trọng của quan hệ với các cấp chính quyền và trực tiếp thực hiện việc xây dựng, phát triển mối quan hệ ấy. Lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp phải đích than tham dự những cuộc họp hoặc sự kiện quan trọng với chính quyền các cấp mà doanh nghiệp đang có mối quan hệ để thể hiện thiện chí và sự nể mặt với các quan chức. Thậm chí có những doanh nghiệp đã tìm cách để có được những nhà lãnh đạo là những người đã từng có nhiều quan hệ với các quan chức và cơ quan công quyền. Chẳng hạn những quan chức cấp cao đã nghỉ việc để dễ có tiếng nói chung.

Lãnh đạo doanh nghiệp cần thông hiểu suy nghĩ của chính quyền.

Những cuộc thương thảo thành công với các cơ quan công quyền tùy thuộc nhiều vào chuyện thấu hiều những tâm sự của đại diện chính quyền như thế nào.

Lãnh đạo doanh nghiệp cần chú ý đến việc có được sự hỗ trợ của tất cả các cấp chính quyền, gây dựng mối quan hệ với các cơ quan chính quyền ở tất cà các cấp từ trung ương tới địa phương. Bí quyết để thương thảo thành công với chính quyền là có được sự ủng hộ ở mọi cấp, là lãnh đạo của doanh nghiệp cần phải thuyết phục cho mọi người tin, từng bước một, từng cấp một.

Doanh nghiệp muốn phê duyệt một dự án thì cần phải thông qua tất cả các cơ quan chính quyền có liên quan đến việc phê duyệt dự án vì thế phải có quan hệ tốt với tất cả. Bởi nếu chỉ làm phật lòng một cơ quan thì dự án đó có thể bị trì trệ lại rất lâu thậm chí có thể bị loại bỏ. Bất kỳ một dự định, dự án, hoạt động của doanh nghiệp đều liên quan tới chính quyền nên muốn doanh nghiệp tồn tại bền vững và phát triển thì doanh nghiệp phải có mối quan hệ thật tốt với chính quyền các cấp.

Bài viết của tác giả: Đặng Thế Đức

Website: http://vietnamtop1000.vn

SVTH: Bùi Thị Tin

Mail: buithitin1988@yahoo.com

Lớp: DHKQ5LT

Trường ĐH Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh

Nguồn: 365ngay.com.vn

Rate this post

admin