Nguồn gốc và nội dung 10 lời thề quân đội nhân dân Việt Nam

Hy sinh tất cả để bảo vệ tổ quốc, dưới dự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, độc lập và tự do. Nhắc đến đây chắc hẳn ai cũng biết về quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng xin thề dưới lá cờ của tổ quốc. Vậy 10 lời thề quân đội nhân dân việt nam là gì, ý nghĩa và nội dung lời thề danh dự quân nhân như thế nào?

10 lời thề quân đội nhân dân Việt Nam

Lời thề danh dự của quân nhân Việt Nam
Lời thề danh dự của quân nhân Việt Nam

Xem thêm: Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam

10 lời thề quân đội nhân dân Việt Nam là lời tuyên thệ được đọc trong lễ chào cờ của quân đội nhân dân Việt Nam. Đó là nghi thức trang trọng trở thành một truyền thống lịch sử của Quân đội nhân dân Việt Nam.

10 lời thề quân đội nhân dân Việt Nam có nguồn gốc từ đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân sau này được coi là ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam ngày 22 tháng 12.

Nội dung 10 lời thề quân đội nhân dân 10 lời thề quân đội nhân dân Việt Nam:

Ý nghĩa lời thề danh dự quân nhân Việt Nam
Ý nghĩa lời thề danh dự quân nhân Việt Nam

Xem thêm: quân đội nhân dân việt nam gồm lực lượng nào

1. Hy sinh tất cả vì tổ quốc Việt Nam; dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.
“Xin Thề”

2. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên; khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì đều tận tâm, tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác.

“Xin thề”

3. Không ngừng nâng cao tinh thần yêu nước Xã hội chủ nghĩa, tinh thần quốc tế vô sản, rèn luyện ý chí chiến đấu kiên quyết và bền bỉ, thắng không kiêu, bại không nản, dù gian lao khổ hạnh cũng không sờn lòng, vào sống ra chết cũng không nản chí ” Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

“Xin thề”

4. Ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ, triệt để chấp hành điều lệnh, điều lệ, rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật và tác phong chính quy, xây dựng quân đội ngày càng hùng mạnh, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu.

“Xin thề”

5. Nêu cao tinh thần làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, làm tròn nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước.

“Xin thề”

6. Luôn luôn cảnh giác, tuyệt đối giữ bí mật quân sự và bí mật quốc gia. Nếu bị quân địch bắt, dù phải chịu cực hình tàn khốc thế nào cũng cương quyết một lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng, không bao giờ phản bội xưng khai.

“Xin thề”

7. Đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt trên tình thương yêu giai cấp; hết lòng giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc ra trận; thực hiện toàn quân một ý chí.

“Xin thề”

8. Ra sức giữ gìn vũ khí trang bị, quyết không để hư hỏng hoặc rơi vào tay quân thù. Luôn nêu cao tinh thần bảo vệ của công, không tham ô, lãng phí.

“Xin thề”

9. Khi tiếp xúc với nhân dân làm đúng ba điều nên:

Kính trọng dân

Giúp đỡ dân

Bảo vệ dân

và ba điều răn:

Không lấy của dân

Không dọa nạt dân

Không quấy nhiễu dân

Để gây lòng tin cậy, yêu mến của nhân dân, thực hiện quân với dân một ý chí.

“Xin thề”

10. Giữ vững phẩm chất tốt đẹp và truyền thống quyết chiến, quyết thắng của quân đội nhân dân, luôn tự phê bình và phê bình, không làm điều gì hại tới danh dự của quân đội và quốc thể nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

“Xin thề”

Trên đây là toàn bộ những thông tin về 10 lời thề quân đội nhân dân Việt Nam mà chúng tôi muốn gửi đến quý độc giả, hy vọng quý độc giả đã có những thông tin hữu ích cho mình.

Rate this post

admin